s1
s2

Stadion Narodowy w Warszawie

Zakres badań: 100% konstrukcji
Firma: Alpine Construction Polska Sp. z o.o. – Hydrobudowa Polska S.A
Zlecenie: Stadion Narodowy w Warszawie
Prace: Badania nieniszczące i niszczące (RT, MT, PT, UT, HT) konstrukcji nośnej dachu Stadionu Narodowego w Warszawie.

Firma: Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
Zlecenie: Stadion Narodowy w Warszawie
Prace: Badania nieniszczące i niszczące (RT, MT, PT, UT, HT) wzmocnień schodów. Pełny zakres NDT