s1
s2

MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT

To metoda badań nieniszczących możliwa do przeprowadzenia na materiałach ferromagnetycznych, tj.: żelazo, nikiel, kobalt lub ich stopy; spawanych, obrabianych termicznie. MT pozwala wykryć wady powierzchniowe i podpowierzchniowe: pęknięcia, zakucia, porowatości. Metoda ta polega na magnesowaniu badanego elementu oraz wykrywaniu magnetycznego pola rozproszenia, pojawiającego się w miejscu występowania nieciągłości. Czułość badań magnetycznych określa się szerokością i głębokością wykrytych wad.

Badanie magnetyczno-proszkowe umożliwia wykrycie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych takich jak: pęknięcia zmęczeniowe, hartownicze, szlifierskie, kuźnicze, przyklejenia, pęknięcia spawalnicze, naderwania, zakucia.