s1
s2

PENETRACYJNE PT

To jedna z najprostszych, a zarazem najczęściej używanych metod badań nieniszczących. Zastosowanie jej pozwala na wykrycie wad powierzchniowych.

Wyróżniamy dwie techniki badań penetracyjnych:
– badania w świetle dziennym,
– badania w świetle ultrafioletowym.

Badania PT przeprowadzane są na materiałach należących do grupy stali węglowych i stopowych, stopów aluminium, miedzi lub tytanu oraz ceramiki. Metoda ta ma szerokie zastosowanie przy badaniu nieszczelności spoin spawanych zbiorników itp. Badania penetracyjne mają zastosowanie w materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałach niemetalicznych.