s1
s2

RADIOGRAFICZNE RTG

To najskuteczniejsze i najszerzej rozpowszechnione badania nieniszczące. Opierają się one na zjawisku pochłaniania promieniowania X i gamma przez materiały. W wyniku działania promieniowaniem na materiał uzyskuje się, po przeprowadzeniu obróbki fotochemicznej, jego obraz na kliszy. Metoda ta ma zastosowanie przy badaniu wad wewnętrznych spoin, złącz spawanych, odlewów, elementów maszyn oraz różnorakich konstrukcji, pozwala na wykrycie różnic grubości. Badania radiograficzne cechuje bardzo wysoka wiarygodność.