s1
s2

ULTRADŹWIĘKOWE UT I UTT

To jedna z najbardziej znanych i rozpowszechnionych metod badań nieniszczących. Wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w ciałach stałych. Tę technikę stosuje się w celu wykrywania wad, oceny i wymiarowania, określenia cech materiału. Daje także możliwość wykrycia niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, powierzchniowych i podpowierzchniowych.
Istotną zaletę tych badań stanowi szybkość uzyskiwanych informacji, wysoki stopień dokładności, uniwersalność i skuteczność.
Badania UT przeprowadza się techniką przepuszczenia lub techniką echa. Metoda ultradźwiękowa obejmuje badania elementów ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi i jej stopów, ołowiu, niklu oraz ceramiki.
Firma nasza wykorzystuje najwyższej jakości cyfrowe defektoskopy ultradźwiękowe marki Krautkramer.