s1
s2

WIZUALNE VT

To jedna z prostszych obowiązkowych metod badań nieniszczących przeprowadzanych na wszelkiego rodzaju konstrukcjach spawanych, stalowych. Badania wizualne pozwalają na wykrywanie wielu wad na różnych etapach produkcji, co zapewnia duże oszczędności czasu i nakładów finansowych.

Metoda VT umożliwia wykrycie następujących niedoskonałości wyrobu:
Wady kształtu:
– odstępstwa wymiarowe,
– wadliwy montaż i jego nieścisłości,
– wady powierzchniowe, powstające w procesie produkcji, takie jak: pęknięcia, podtopienia, przyklejenia, pory.
Wady powstałe w trakcie procesu eksploatacji:
– korozje,
– pęknięcia zmęczeniowe,
– nieszczelności.

Badania wizualne VT przeprowadzane są poprzez:
– oględziny okiem nieuzbrojonym,
– oględziny przy użyciu sprzętu tj.: endoskop, lupa, boroskop.

Przeprowadzenie badania VT, jako badania wstępnego, jest pierwszym z etapów dokonywania badań innymi metodami. Jednocześnie pozwala na wykrycie wielu wad, co jest istotne w dalszej ocenie konstrukcji i zastosowaniu kolejnej metody.